НАЗАРИЙ МАЪЛУМОТ

  1- мавзу.  Математик дастурлаш фани предмети ва максади. Умумий масалалар
  2- мавзу.  КавариК тўпламлар. Тизим тушунчаси ва унга кўйилган талабалар
  3- мавзу.  Математик дастурлаш турлари. Чизикли дастурлаш масаласининг кўйилиши. Оптималлаштириш масаласи
  4- мавзу.  Чизикли дастурлашнинг айрим масалалари
  5- мавзу.  Чизикли дастурлаш масаласини ечиш. График усул. "Геометрик интерпретация"
  6- мавзу.  Чизикли дастурлаш масаласини симплекс усулда ечиш
  7- мавзу.  Чизикли дастурлашда транспорт масаласи
  8- мавзу.  Чизикли дастурлаш масаласининг айрим иктисодий масалаларга кўлланилиши
  9- мавзу.  Чизикли дастурлашда икки ёклама масала
  10- мавзу.  Чизиксиз дастурлаш
  11- мавзу.  Лагранж функцияси хакида
  12- мавзу.  Динамик дастурлашнинг асосий тушунчалари