O'zingizni sinab ko'ring

1) Математик дастурлаш фанида кандай масалалар урганилади.

 1. Оптималлаштириш масалалари.
 2. Турли масалалар.
 3. Минимум топиш масалалари.
 4. Максимум топиш масалалар.

2) Чизикли дастурлаштириш масалалари деб кандай масалаларга айтилади.

 1. Максад функцияса ва чекланишлар системаси чизикли булган масалаларга.
 2. Максад функцияси чизикли. 390
 3. Чекланишлар системаси чизикли.
 4. Максад функцияси ва чекланишлар системаси ихтиёрий.

3) Оптимал ечим деб нимага айтилади.

 1. Уринли ечимлар тупламига.
 2. Уринли ечимли тупламидан максад функциясини эксоримум кийматга эриштириладиган ечим.
 3. Ихтиёрий ечим.
 4. Уринли ечимлар тупламидан ташкарида олинган ечимлар туплама.

 

4) Чизикли дастурлаштириш масалаларини гфафик усулда ечишни качон куллаш мумкин.

 1. Доим.
 2. Икки узгарувчили.
 3. Узгарувчили.
 4. Икки узгарувчилик ёки икки узгарувчилига олиб келинадиган масалалар.

   

5) Симплекс усулда кандай масалаларни ечиш мумкин.

 1. Чизикли булмаган дастур масалаларни.
 2. Чизикли дастурлаштириш масалалари.
 3. Чекланишлар системаси тенгламаларидан иборат булган ч.д. масалалари.
 4. Ихтиёрий масалалар.

   

6) 7. Симплекс жадвал хал килувчи устун элементлари кандай топилади.

 1. Бош элементга булиб.
 2. Бош элементга булиб тескари ишора билан олинади.
 3. Бош элементга купайтириб.
 4. Бош элементдан айириб.

7) Симплекс жадвал хал килувчи сатр элементлари кандай топилади.

 1. Бош элементга булиб.
 2. Бош элементга булиб тескари ишори билан.
 3. Бош элементга купайтириб
 4. Бош элементдан айириб.

8) Симплекс усулда озод хадлар кандай булиши керак.

 1. Мусбат.
 2. Манфий
 3. О.
 4. Ихтиёрий.

9)Симплекс усулда базис номаълумларнинг киймати кандай топилади.

 1. Эркли номаълумга “О” киймат бериб.
 2. “О” киймат бериб.
 3. Эркли номаълумга ихтиёрий киймат бериб.
 4. Хохлаган киймат олинади.

10) Транспорт масаласида бошлангич жадвал тулдириш усуллари.

 1. Энг кам нарх усули.
 2. Диагоналлар усули.
 3. Шимолий – гарб усули.
 4. 1,2,3.

www.jmoi.fan.uz