KOMPYUTERLI MODELLASHTIRISH

 

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "KOMPYUTERLI MODELLASHTIRISH" KURSINI O'QITISH